شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

درب کنسرو بازکن برقی

pooriya joon

+ داعش جان خواهشن هر غلطي ميکني بکن اما..... با دکل مکل اينترنت کار نداشته باش وگرنه با 40 ميليون آدم بيکار و بي‌اعصاب طرفي
pooriya joon
:-o

pooriya joon

+ بعضي خانمها انقد پاشنه کفششون بلنده که نميشه بگي کفشت رو بپوش,. . .. .. . . بايد بگي سوار شو بريم..!
+ آقا ديروز تو ماشين دو تا دختر همديگه رو ديدن شروع کردن احوال پرسي اون يکي گفت راستي نامزدت چطوره ؟؟؟ دختره گفت ديگه نامزدم نيست.اون يکي شروع کرد که آره بهتر، اصن بهت نميخورد، قيافش عين پسراي دهاتي از خود راضي، هر موقع ميديدمش حالم بهم ميخورد … يهو دختره گفت نامزد نيستيم الان ازدواج کرديم هيچي ديگه راننده زد بغل يه نيم ساعتي چمنارو گاز ميزديم !!!??????
ههههه:)
2-ژيلا
هنوز نيومده شروع کرد :(
همه 8 نظر
متن عشقي
:-o
pooriya joon
؛)
+ پشت چراغ قرمز به دختره گفتم : خانوم? مسابقه بد?م؟؟؟ گفت : شرط چ?؟؟؟ گفتم : چا? و قل?ون هرک? باخت ... گفت : نه به ا?ن شرط اگه من باختم که ه?چ اما اگه تو باخت? ... . . . . . . . . . . . با?د ب?ا? خواستگار?م !!! خ?ل? داغون شدم ... فرار کردم |: |: 170تا م? رفتم، سپر به سپر دنبالم بود ا?نم که رس?دم خونه وا?ستاده سر کوچه ه? گاز م?ده !
+ سلااااام دوستان . حال شما ؟
2-ژيلا
سلام داداش خودم . حال ما خوب است احوال شما برادر
تك درخت
سلام...حال ما که خيلي خوبه خدار ا شکر:) ...حال خودتون؟؟؟؟:)
بعدی همه 23 نظر قبلی
متن عشقي
=)
pooriya joon
:)
+ گفتگو? کام?ً جد? ب?ن دو دخدر در تاکس? : اول? : مرب? تئاترمون قب?ً دستش تومور داشته ! دوم? : تومور مغز? ؟ ! اول? : نم? دونم ، اونشو نگفت !
+ باسلام به همه وآرزوي قبولي طاعات،بدينوسيله ازشمادعوت ميشود فرداشب بعدازاذان مغرب راس ساعت 8/30جهت صرف افطاري دستان خودراحتما تميز بشوييد. التماس دعا

pooriya joon

+ برگ برگ اب ريکا چيست ؟ همون مرگ بر امريکايه که يه دختر دماغ عمل کرده مي گه:)
تسبیح دیجیتال
pooriya joon
رتبه 0
0 برگزیده
96 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
pooriya joon عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top