شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ سلام دوستان به دليل مشغله زياد ممکنه تا مدتي نباشم. خدا نگهدار همتون باشه و روزگارتون بخير و شادي
خدا نگه دار موفق باشيد
2-FDAN
سلام خدافظ:D
2-FDAN
موفق باشيد:)
خدانگهدار....
درب کنسرو بازکن برقی
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top