شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] وقتي کش مکش ها و اختلافات درون سيستمي ادامه دار ميشود... تعارض بد نيست، حل نشدن و کش آمدنش بد است. کانال قراول @management_simple
هموکشتن خوبه که
چ جذابه:-D
2-FDAN
مار دوم ک اولي رو ميخوره از استرس خودشو ميخوره:)
اگرچين بود هردوتا شون ميخوردن:-D
{a h=pershang}عارفانه هاي يک دوست{/a} مار خوشمزه ست:D
{a h=naslehjavan}نوشته هاي ...{/a} ماهي ميخوام مارنميخوام
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top