شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ تلاطم آبي موجهايت چون گيسوان پريشان, رها در بادها، مرا از خود، از رگهايم، از تمام هستي ام بيرون ميکشد و در برابر چشمهانم به رقص مي آورد.. و اين سماع پر پيچ و تاب روح من است... بر پهنه ي فيروزه اي درياي وجود... . . انديشه نگار
هايدي
يه بارم به ما نگاه کنيد خب:'( :'( تا سه مي‌شمارم برگرديد يک دوووو سهههه عههههههه چرا؟؟؟:[email protected]};-
{a h=banamak57}هايدي{/a} ليلي جان :)[email protected]};-
هايدي
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} ببخشيد فيداتونو خراب مي‌کنماااا. ديگ خوب نمي‌شم قطع اميد شده ازم :دي @};-
{a h=banamak57}هايدي{/a} :[email protected]};-....شما خيلي گلي
هايدي
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} @};[email protected]};-
*قاصدك*
@};-
اروتکس
بسيار زيبا
عالييييييييي .. :-) @};- فوق العاده زيبا @};-
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} عالي نگاه مهربان و انگيزه بخش شماست مادرجان :)@};[email protected]};[email protected]};- متشکرم
عالي @};-
{a h=emozionante}.: فاطمه بانو :.{/a} سپاس @};-
ساعت دماسنج
انديشه نگار
29 امتیاز
77 برگزیده
369 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top