شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ به تو که مي انديشم، انگار غزالي براي خوردن آب فرود مي آيد... همين که به تو مي انديشم هرکجا که دست مي گذارم، گل مي کارم... اسب ها را آب مي دهم و بار ديگر عاشق کوهستان مي شوم... . . عکس: انديشه نگار
سلام شايد اگر ميکارم بشه ميرويد معنا رو بهتر برسونه
{a h=3123321}2براي تو{/a} سلام، بله اينطور هم که شما ميفرماييد، ميشود.... متن از من نيست... ممنون از توجهتون
خواهش ميکنم
هما بانو
همين که به تو مي انديشم هرکجا که دست مي گذارم، گل مي کارم[email protected]};-
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} @};[email protected]};[email protected]};-
تسبیح دیجیتال
انديشه نگار
رتبه 28
93 برگزیده
392 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top