شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] گر مرا هيچ نباشد نه به دُنيا ، نه به عقبي .. *چون تو دارم* همه دارم دگرم هيچ نبايد ... . . سعدي . عکس :انديشه نگار
*هما*
@};-
{a h=banoyedashteroya}مادر هما{/a} @};- @};- @};-
*هما*
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} @};[email protected]};- @};-
درب کنسرو بازکن برقی
انديشه نگار
42 امتیاز
53 برگزیده
321 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top