قرمز سبز آبي خاکستري
هركس به جستجوي دانش برخيزد، فرشتگان بر وي سايه اندازند و در معيشتش بركت حاصل مي شود و از روزي او كم نمي گردد . [پيامبر خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت