شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ آهاي آقاي تندگويان محمّد جواد فقط تويي وزير فقط تويي بقيه با آن بنزين‌ هاي زمين‌ريخته با آن برجام‌ هاي پاره‌پاره و پپه هاي هوارفته ادايت را هم نمي توانند در بياورند! . . . امروز روز تجليل شهيد محمدجوادتندگويان وزير نفت دولت شهيد رجايي است که در حال حرکت به سمت تاسيسات نفتي در دل آتش جنگ توسّط نيرو هاي بعثي اسير و بعد از سال ها اسارت در اوج مظلوميت و غربت در اثر شدت شکنجه به شهادت رسيد.
چراغ جادو
محمد_عابديني
رتبه 10
187 برگزیده
3315 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top