شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ در کوچه هاي خلوت فتنه در ازدحام خدعه و تزوير طرح نبردي نرم مي ريزند جنگي بدون نيزه و شمشير بر طبل هاي پاره مي کوبند اين پيرمردان پر از نخوت با طعم تلخ پسته هاي زرد با ادعاي چاره و تدبير بر اسب هاي خسته مي تازند با نامه هاي شوم و بي تشخيص با مصلحت هاي پر از نيرنگ با خواب هاي کور و بي تعبير ادامه در نظرات
فرزندسالارند و مي دانند / خود را پدرسالار اين مردم / بايد کسي بيدارشان سازد / از خواب با پژواک يک تکبير / نه... خواب نه... اين مرگ تدريجي است / روح خدا از يادشان رفته است / وقتي کسي اين گونه مي ميرد / حتي مسيحا هست بي تاثير / يک دست در دست بلوک غرب / با تحفه هاي سازش و تعليق / دست دگر دست ملوک شرق / با آن شکم هاي بزرگ و سير ... ادامه دارد
اين ها ولي هر قدر کم هوش اند / يک چيز بايد يادشان باشد / راهي که معمارش خميني هست / همواره خواهد ماند بي تغيير / حالا تو هي بنشين و با لبخند / از خاطرات مبهمت بنويس / خط خميني کج نخواهد شد / با مکر و کذب و حيله و تزوير / ما با ولايت زنده ايم اي شيخ / ما پاي عشق خويش مي مانيم / اين پنبه را از گوش خود بردار / قبل از زماني که شود بس دير ... ادامه دارد
وقتي که رو در روي مولايي / ديگر چه فرقي مي کند حزبت؟! / با کار تو جنگ جمل... صفين... / حتي ندارد نهروان توفير / کافيست رهبر تر کند لب را / تا کاخ سبز فتنه هايت را / ويران کند يک روز حزب الله / بي مکث... بي ترديد... بي تاخير! / محمد عابديني 1393.4.24
احسنت
هما بانو
خدا شما رو حفظ کنه ....
بسيار عالي..
من.تو.خدا
خدا کشور عزيزمون ايران رو‌از فتنه ها حفظ کند و شر دشمنان داخلي و خارجي رو به خودشون برگرداند..
به هر حال کور خوندن
{a h=maysan}در انتظار آفتاب{/a} ممنون
{a h=banoyedashteroya}مادر هما{/a} و همچنين
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} بسيار ممنون
{a h=bandevmaaboud}من.تو.خدا{/a} آمين
{a h=roshanaye}رقيه کنيز بي بي زهرا{/a} دقيقا
سلام. به به، آفرين بر شما
خير مقدم . عالي
{a h=Modir}سيدمحمدرضا فخري{/a} سلام. ممنون آقا سيد
{a h=emozionante}.: فاطمه بانو :.{/a} خيلي ممنون
تسبیح دیجیتال
*محمد عابديني*
10 امتیاز
178 برگزیده
5147 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top