شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] دوستي کليد نجات است(علي ع) گلها ، دل خار را قرنطينه کنيد آزردنِ يار را قرنطينه کنيد تا رسمِ سفر وَر اُفتد از کشورِ عشق آيينِ قطار را قرنطينه کنيد #مهدي_زکي زاده
ساعت دماسنج
آواي روستا
رتبه 1
1550 برگزیده
1272 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top