شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ [تلگرام] دور از تو ندارد ثَمَري بادِ بهارم اي رويِ تو آرامِ دل و صبر و قرارم رويايِ نگاهِ تو نشسته ست بِچشمم جزعشقِ تماشايِ تو انديشه ندارم #مهدي_زکي_زاده
درب کنسرو بازکن برقی
آواي روستا
رتبه 1
1567 برگزیده
1268 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top