شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ [تلگرام] الهي بهترين تقديرتان باد دلت در سايه ي الطاف حق شاد بجز گلخنده بر رويت نبينم دلت از دام هر اندوه،آزاد وصبحت خير و عمرت عاقبت خير دلت از عشق باشد دشتِ اباد #مهدي.زکي زاده صبح و روز و روزگارمان بخيرو عاقبت بخيري باد بلطف دادارمهرآفرين
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
آواي روستا
رتبه 1
1522 برگزیده
1273 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top