شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] قالي کرماني خوش نقش و رنگ غرق خون برگشته از کوي حسين(ع) حاج قاسم ، کشته ي ميدان رزم زنده برگشته ست با بوي حسين(ع) # مهدي.زکي زاده تبريک و تسليت به مردم ديار کريمان و مردمان پرصلابت ايران
چراغ جادو
آواي روستا
رتبه 1
1535 برگزیده
1273 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top