شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] باران زده ، کوچه ها پر از شوق پگاه در بستر کوچه آسمان خفته و ماه اي مهر تُرا بجان و دل چشم براه لا حول والا قوه الا بالله #مهدي_زکي_زاده سلام صبح و روز و روزگارمان بخيرو بمهر سرشار از نگاه پرمهرِ دوست بلطف دادارمهرآفرين
ساعت دماسنج
آواي روستا
رتبه 1
1535 برگزیده
1273 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top