شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ [تلگرام] بادِ جنون از شرمِ لرزِ بيد ،ميگيرد دلهايِ تنگ از مردنِ امّيد ميگيرد در سوگِ مرگِ مهربانان،با سکوتي سرد در صبحِ دودآلودمان #خورشيد_ميگيرد #مهدي_زکي_زاده #خورشيد_گرفتگي زيبايي دارد ولي نه در سرزمين سرد و دودآلود.خورشيد دلهامان درخشنده و گرم باد به اميد و عشق #_ديماه_خورشيد_گرفته
mp3 player شوکر
آواي روستا
رتبه 1
1493 برگزیده
1274 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top