شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ [تلگرام] ‍ سبزي و تازگي چرا در نفس بهار نيست؟! حال و هواي عاشقي در دل بيقرار نيست؟! شهر ترانه ها چرا خالي از عاشقانه است؟! ازچه سلام هايمان خالي از انتظار نيست؟! رخت و لباس ميش را بر تن گرگ کرده ايم برسر شاخه ها بجز نغمه ي قار قار نيست تشنه کوير آرزو از نم بامحبتي ست چشم قنات هايمان ترشده،آبدار نيست چونکه به اعتمادها رنگ دروغ ميزنيم با دل تنگمان - دلي -همدم و غمگسار نيست #مهدي.زکي زاده شهر دل هامان سرسبز و بهاري باد به مهر و عشق و راستي بلطف دادارمهرآفرين
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
آواي روستا
رتبه 1
1455 برگزیده
1275 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top