شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] آن لاله يِ خونين که تنشِ غرقِ لگدهاست لبتشنه ترين صورتِ گلخنده بلدهاست مهرش نه فقط قسمتِ خوبانِ جهان است مولا نظرش گاه به جمعيتِ بد هاست ماهي که وفادارترين ساقيِ تشنه ست منظورِ نگاهِ دلِ منظومه رصدهاست با آنکه کساداست به بازارِ جهان عشق دلدادهِ حق خارج از اين داد و ستدهاست از دستِ دلم دامنِ مهرش نکشيده ست قدرِ کَرَمش بيشتر از حدِ عددهاست در ظلم ستيز پُرم از شور و شعورش اي عشق،تو باشي چه نيازي به مددهاست #مهدي_زکي_زاده سرشار باشيم از #شور و #شعور_حسيني و بياموزيم از شهيدان کربلا، #مهر و #وفا و #حق_مداري و #رعايت_حق_الناس و #ظلم_ستيزي و دوري از ستم و ريا را
ساعت ویکتوریا
آواي روستا
رتبه 1
1547 برگزیده
1272 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top