شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] خون ميچکد از زخم هايت پايِ منبرها بر #هَل_مِن)ت کو پاسخ از آوايِ منبرها؟ دردا که جايِ ياريت درپايِ دل بسته ست زنجير و اشک و ناله و سودايِ منبرها امروز دنبالِ #ثواب از نامتان هستيم شوقِ گُنَه داريم در فردايِ منبرها اي منبرت سرنيزه، #کشتيِّ_نجاتِ خلق غرقِ رياييم، آه، در دريايِ منبرها در خلوت آن کارِ دگر از زاهدان سرزد #حق جلوه ميدادند در بالايِ منبرها محوِ تماشايِ ستمگر ، نوحه مي خوانيم نان مي خوريم از شعرِ پُر رويايِ منبرها انديشه يِ سبزِ شما آيينِ #حُرّ سازي ست نالان نمايانندتان سيمايِ منبرها سالار زينب(س) ، سربلند، آزاده، نام آور خون کرده ايم، آري، دلت را پايِ منبرها #مهدي_زکي_زاده سربلند و انديشه ورز و #ظلم_ستيز و دوراز ريا و #حق_خوري باشيم و باشند اهاليِ ترويج انديشه يِ حسين ع بر منابرِ و درلباس پيامبر(ص)، بلطف دادارِ مهرآفرين. آنانکه در کربلا مقابل حسين ابن علي ع صف بستند، کافر و ملحد و دور از نماز و مسجدو منبر نبودند.عاقبتمان بخير باد با انديشه در راه و مرام خوبان درگاه خدا
تسبیح دیجیتال
آواي روستا
رتبه 1
1509 برگزیده
1273 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top