شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] آهنگِ غزل دارد موسيقيِ چشمانت همزادِ غزالي مست ، لبهايِ غزلخوانت در خاطره يِ چنگم ، تصنيفِ پريشاني ست تصوير که مي سازم از زلفِ پريشانت اي در شرياناتم ، روياييِ در جربان جانم به چه کار آيد، جز رفتنِ قربانت هرلحظه سرابت را صحرايِ دلم سازد وقتي که مقدَّر نيست ديدارِ به بارانت مي تازم و مي تازم تا مرزِ جنون باعشق اي برده دل از ليلا نازِ لبِ خندانت شاعر شدن آسان نيست شعرِ شبِ چشمت را ديوانه شدن خواهم با خواندنِ ديوانت هم پيرم و بي پروا ، هم عاشقم و رسوا جز مرگ نمي بُرَّد دست از سرِ دامانت #مهدي_زکي_زاده
چراغ جادو
آواي روستا
رتبه 1
1464 برگزیده
1275 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top