شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ [تلگرام] توکه نيستي کنارم چه شبي،چه آرزويي؟ چه شود اگر که سهمم شود از تو تارِ مويي من و بي خيالي از تو؟!بخدا محال باشد که خمارِ عشق دارد همه دم سر سبويي بِه خدا سپرده ام در شبِ پاکِ آرزوها رخِ تو به خواب بينم دو دقيقه گفت وگويي #مهدي_زکي_زاده بهترين آرزومان برآورده شدن آرزوي خيرِ ديگران باد،بلطف دادارِآرزوآفرين
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
آواي روستا
رتبه 1
1302 برگزیده
1278 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top