شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] ‍ نقاش زيبا بود،ازآن ،اينگونه زيبا آفريد درباغ احساسات حق ((زن))را شكوفا آفريد يك پرتو از نور خدا،تقديم آدم شد ،ولي ازمهرحق ،خورشيد را درجان حوا آفريد ((زن)) آيه هاي عشق را زيباترين تفسير شد برجمله هاي سخت عشق ،((زن)) راچو معنا آفريد زيباترين احساس را درچشم ((زن)) جا داده اند ازخاك پاك جنتش ،((زن)) را سراپا آفريد وقتي كه مادر ميشود،((زن)) ماه باور ميشود بركودكش پرمهر تر از حد بابا آفريد در مريم آغوش (( زن)) ، پاكي تجلي يافته بر همسر دلمرده‌اش ،او را مسيحا آفريد درتند باد زندگي ، بشكسته قايق نيست ((زن)) در موج خيز حادثه ، آرام دريا آفريد در دامن ((زن)) ،((مرد )) را ، آرامش و معراج هست ((زن)) را چو از عشقش – خدا – فوق ثريا آفريد #مهدي.زکي زاده هر روز #روزِ-زن است و روز مادر...بهترين ها باد درتقديرِ بانوان و زنان و مادران و دختران سرزمينم بلطف دادارمهرآفرين
ساعت ویکتوریا
آواي روستا
رتبه 1
1530 برگزیده
1273 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top