شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ [تلگرام] ميخواهم ازيزدان ترا،بي شک رساند روزي دلِ غمديده ام را بر مرادم دستِ من و دامانِ مهرت ،لطفِ ايزد دنيا ببندد گرچه بختم،باز شادم #مهدي_زکي_زاده #شاد_باشيم_و_شادي_آفرين #رويش_شهريار
mp3 player شوکر
آواي روستا
رتبه 1
1365 برگزیده
1277 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top