شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] دور و بَرَم اگرچه هميشه شلوغ بود از هرکه هرچه جز تو شنيدم دروغ بود دردِ دلم بخاطر بخت و قضا نبود خورشيدِ عشق در نظرم کم فروغ بود #مهدي_زکي_زاده غروبِ پنجشنبه يِ پاييزي مان گرم از فروغِ مهرِ رخِ دوست باد الهي
mp3 player شوکر
آواي روستا
رتبه 1
1269 برگزیده
1278 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top