شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] چشمه يِ حُسني و دريايِ کَرَم مولا جان جز تَوَلّايِ شما دَم نَزَنَم ،مولا جان بردلِ طشت بِخونِ جگرَت جان دادي تا زَندسويِ سرِعشق قدم ،مولا جان #مهدي.زکي زاده ايام سوگواري حضرت ختمي مرتبت(ص)، امام حسن مجتبي(ع) و ثامن الحجج(ع) تسليت باد
تسبیح دیجیتال
آواي روستا
رتبه 1
1269 برگزیده
1278 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top