شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] چشمه يِ حُسني و دريايِ کَرَم مولا جان جز تَوَلّايِ شما دَم نَزَنَم ،مولا جان بردلِ طشت بِخونِ جگرَت جان دادي تا زَندسويِ سرِعشق قدم ،مولا جان #مهدي.زکي زاده ايام سوگواري حضرت ختمي مرتبت(ص)، امام حسن مجتبي(ع) و ثامن الحجج(ع) تسليت باد
ساعت ویکتوریا
آواي روستا
1 امتیاز
1219 برگزیده
1281 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top