شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] خدا خواهد که ما #آزاد باشيم غمِ دنيا نخورده ، شاد باشيم #ستم،مشت است وقتي بر دهان ها مبادا خالي از #فرياد باشيم #مهدي_زکي_زاده #محرم ماه آموختن فرياد بر عليه ظلم و بند است
ساعت دماسنج
آواي روستا
1 امتیاز
1125 برگزیده
1285 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله شهريور ماه
vertical_align_top