شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] خدا خواهد که ما #آزاد باشيم غمِ دنيا نخورده ، شاد باشيم #ستم،مشت است وقتي بر دهان ها مبادا خالي از #فرياد باشيم #مهدي_زکي_زاده #محرم ماه آموختن فرياد بر عليه ظلم و بند است
ساعت دماسنج
آواي روستا
رتبه 1
1282 برگزیده
1278 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top