شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] ‍ دوش مرا خواجه ي عاقل ،خروش... زد،که : نشين کنج سرايت خموش تا که سر خود بسلامت بري... پيرهن عشق به قامت مپوش با همه آرامشم از عشق ، باز... خون دلم زين سخن آمد به جوش گفتمش:اي خواجه سر خويش گير... اين سخن از خسته دلان دار گوش: ((سر که نه در راه عزيزان بود... بار گراني ست کشيدن به دوش)) دست تو و دامنه ي عقل و هوش... جان من و عشق و لب مي فروش #مهدي.زکي زاده تصوير:دوست و استاد فرهيخته وهنرمندم, جناب آقاي سالاري
عکسها دريافت نميشن
ساعت ویکتوریا
آواي روستا
رتبه 1
1348 برگزیده
1278 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top