شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] مويش شب تيره,صورتش جلوه ي ماه همصحبت مهر اوست خورشيد پگاه هنگام سحر دعاکنان خواندمش...آه لا حول ولا قوه الا بالله #مهدي.زکي زاده سحرگاهمان سرشاراز نگاه پرمهر دوست.ملتمس دعايتانم
تسبیح دیجیتال
آواي روستا
1 امتیاز
1188 برگزیده
1283 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top