شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ [تلگرام] مويش شب تيره,صورتش جلوه ي ماه همصحبت مهر اوست خورشيد پگاه هنگام سحر دعاکنان خواندمش...آه لا حول ولا قوه الا بالله #مهدي.زکي زاده سحرگاهمان سرشاراز نگاه پرمهر دوست.ملتمس دعايتانم
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
آواي روستا
رتبه 1
1269 برگزیده
1278 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top