قرمز سبز آبي خاکستري
چگونه كسي كه پاره اي از آنچه را دارد، نمي بخشد، محبّت كامل دوستش را مي خواهد ؟ [عيسي عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت