شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ [تلگرام] هم خدا بخشد به دست عمر,جام تازه اي هم نهد -هرصبحدم- ابليس,دام تازه اي مابقي باتوست,مستي؟ يا بدام افتادگي صبح عاشق خير گردد باسلام تازه اي #مهدي.زکي زاده صبح و روز و روزگار وعاقبتمان بخيرباد الهي
mp3 player شوکر
آواي روستا
1 امتیاز
1083 برگزیده
1287 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top