بخش های مرتبط
پيام
تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] ‍ مي دهم جان را براه دوستي شب شکن باشد پگاه دوستي روشنايي بخش چشمانم شود مهرپرور,.روي ماه دوستي از زبان ها زخم هايي ديده اند متهم ها بر گناه دوستي قهر ميخواهد که باشد يک دمم توبه کار از اشتباه دوستي مي نشينم چشم در چشم خدا عاشقانه در نگاه دوستي #مهدي.زکي زاده صبح و روز وروزگارمان بخيربادا ازنگاه صادقانه و عاشقانه ى حضرت دوست
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
تسبیح دیجیتال