بخش های مرتبط
پيام
چراغ جادو
+ [تلگرام] زخم نشسته بردل وجان من از زبان او چون شده تيرتيز کين,طرز بدبيان او مهر به دل ندارد و شورحسد گرفته است آتش غم نشسته, بيش ازدل من به جان او #مهدي.زکي زاده دوربادازجانمان کينه وحسد و از زبانمان تيرقهر
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
شعر و عکس متناسب و بسيار زيبا.
چراغ جادو