قرمز سبز آبي خاکستري
خداوند متعال، بنده اي را دوست دارد كه چون بفروشد، آسانگير باشد ؛ چون بخرد، آسانگير باشد ؛چون قضاوت كند، آسانگير باشد ؛ و چون قضاوت بخواهد، آسانگير باشد . [رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت