قرمز سبز آبي خاکستري
« گفتارها سپرده نزد نگهدار است » و « نهفته‏ها آشكار » ، و « هر نفس بدانچه كرده گرفتار » . و مردم ناقص عقل و بيمار ، جز آن را كه خداست نگهدار . پرسنده‏شان مردم آزار و پاسخ دهنده‏شان به تكلف در گفتار . آن كه رايى بهتر داند ، بود كه خشنودى يا خشمى وى را بگرداند ، و آن كه از همه استوارتر است از نيم نگاهى بيازارد يا كلمه‏اى وى را دگرگون دارد » . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت