شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] ‍ خوب است حصرخانگي,درخانه ي آغوش تو ديوانگي,عشق است برديوانه ي آغوش تو حتي خيالت ميدهدجان بردل افسرده ام باشدبهاري سبزه ي جانانه ي آغوش تو بردل مسيرراستي,مستي نمايان ميکند سرمست خواهدشددل ازپيمانه ي آغوش تو ازپيله ي تنهايي اش پروانه ي دل ميزند.. بيرون, که باشدهمدمش پروانه ي آغوش تو تاچشم درچشمت شوم, دل را به دريا مي زنم صياد شد, صياد شد, دردانه ي آغوش تو دربندعشق افتادن, آزادي دهد برآدمي خوب است حصرخانگي, درخانه ي آغوش تو #مهدي.زکي زاده
چراغ جادو
آواي روستا
1 امتیاز
1083 برگزیده
1287 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top