شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ [تلگرام] مرگ شاعر,مردن احساس ماست آب وخاک شاعران از کبرياست تاخدا دست (يدالهي) گرفت نوبهار,امسال,تقديرش عزاست #مهدي_زکي_زاده روحش شادباددرسايه ي رحمت دادار دادآفرين,مرحوم افشين يدالهي. #افشين يدالهي
mp3 player شوکر
آواي روستا
1 امتیاز
1083 برگزیده
1287 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top