شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

*پوريا*

+ ميگويند عشق آدمي را کور ميکند و مجنون اما من عشقي ميشناسم که آدمي را بينا ميکند و عاقل و مجنون *عشقِ حسين ... *
عزيزم:'(
*السلام عليك يااباعبدالله الحسين (ع) *
*السلام عليك يااباعبدالله الحسين (ع)*
السلام عليك يااباعبدالله الحسين (ع) -
درب کنسرو بازکن برقی
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top