شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ [تلگرام] تو بيا و گل باران را سنجاق کن ، به موهايت و چترهاي خيس را بگذار براي ديگران شايد آنها از باران ، فقط سهمشان خيس شدن چترها باشد #ص_اميدي @SS_omidi
mp3 player شوکر
گلهو قطعه اي ازبهشت
رتبه 23
102 برگزیده
49 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
گلهو قطعه اي ازبهشت عضو گروهی نیست
vertical_align_top