شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] تو بيا و گل باران را سنجاق کن ، به موهايت و چترهاي خيس را بگذار براي ديگران شايد آنها از باران ، فقط سهمشان خيس شدن چترها باشد #ص_اميدي @SS_omidi
درب کنسرو بازکن برقی
گلهو قطعه اي ازبهشت
34 امتیاز
65 برگزیده
50 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
گلهو قطعه اي ازبهشت عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top