شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] تو بيا و گل باران را سنجاق کن ، به موهايت و چترهاي خيس را بگذار براي ديگران شايد آنها از باران ، فقط سهمشان خيس شدن چترها باشد #ص_اميدي @SS_omidi
تسبیح دیجیتال
گلهو قطعه اي ازبهشت
27 امتیاز
82 برگزیده
50 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
گلهو قطعه اي ازبهشت عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top