شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ [تلگرام] در کنار جاده‌اي سرد از انتظار آمدنت پاهايم به خواب عميق زمستاني رفته‌اند بيا و زمستان نبودنت را بهار کن #ص_اميدي @SS_omidi
mp3 player شوکر
گلهو قطعه اي ازبهشت
34 امتیاز
68 برگزیده
50 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
گلهو قطعه اي ازبهشت عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top