شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] در کنار جاده‌اي سرد از انتظار آمدنت پاهايم به خواب عميق زمستاني رفته‌اند بيا و زمستان نبودنت را بهار کن #ص_اميدي @SS_omidi
تسبیح دیجیتال
گلهو قطعه اي ازبهشت
34 امتیاز
65 برگزیده
50 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
گلهو قطعه اي ازبهشت عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top