قرمز سبز آبي خاکستري
رسول خدا فرمود : «هان ! شما را از دشمن ترينِ آفريدگانْ نزد خداوند متعال، باخبر سازم ؟». گفتند : «آري، اي رسول خدا !» .فرمود: «كساني كه با زنان همسايگانِ خويش، زنا مي كنند». [جامع الأحاديث]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت