شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] هرگز از يک مرداب کثيف و بد بو انتظار صيد مرواريد، نخواهم داشت #ص_اميدي @SS_Omidi
چراغ جادو
گلهو قطعه اي ازبهشت
35 امتیاز
65 برگزیده
50 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
گلهو قطعه اي ازبهشت عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top