فصل سكوت
از نگاه ديگران

نظري در مورد اين كاربر ارسال نشده است.


مشخصات
فصل سكوت
وبلاگ : فصل سكوت
پارسي يار : فصل سكوت
فصل سكوت

نام: فصل سكوت
نام مستعار: فصل سكوت
آدرس: ................
تاريخ عضويت: 85/9/2
سن وبلاگ : 11 سال و 1 ماه و 29 روز
قد: 131

درباره خودم: از ديروز بياموز، براي امروز زندگي كن و به فردا اميد داشته باش
بهترين حرف: خودت را بشناس اما به آن مبال.


ParsiBlog.com ® © 2010