شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ حسن روحاني گفت: «امروز مردم به واسطه تحريم با مشکلاتي در حوزه اقتصادي و معيشتي مواجه شده‌اند و مشکل کساني که حقوق ثابت دارند، مضاعف است، اما مطمئن هستيم که مشکلات سياسي، اقتصادي، اجتماعي قابل حل و فصل بوده و به فضل الهي برطرف خواهد شد.» کاش حسن روحاني به فضل خدا قبل از اميدبستن به کدخدا ايمان داشت، زيرا مشکلات اقتصادي مردم، قبل از دستور ترامپ، مبني بر بازگشت تحريمها، توسط دولت رقم خورده است؟!
چراغ جادو
وزنه سياسي
رتبه 51
45 برگزیده
154 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
وزنه سياسي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top