شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ درس محرم: خطر تفکر ليبرالي که از عاشورا درس مذاکره فهميده، آنقدر سهمگين است، که نه تنها هسته اي، موشکي و ارزش پول ملي کشور را به حراج مي‌گذارد، بلکه استقلال و دين ملت را با حمايت از تلگرام، تباه مي‌کند، فلذا تيزبيني حضرت روح الله، خطر ليبرالها را با عزل منتظري برطرف کرد، ولي هاشمي رفسنجاني تمام همت خود را براي حضور ليبرالها در قدرت بکار بست و دولت يازدهم و دوازدهم، برآمده از آن تفکر است.
2-محرم
97/6/24
ساعت ویکتوریا
وزنه سياسي
رتبه 47
47 برگزیده
154 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
وزنه سياسي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top