شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ به نام خدا * سيني شوق پر از سيب تماشا شده است بزم ديدار شما خوب مهيّا شده است اينهمه گمشده دنبال شما مي‌گردند باز در كوي شما محشر كبري شده است ! * #لنگرودي
عالي
{a h=emozionante}.: فاطمه بانو :.{/a} تشكر
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top