شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ به نام خدا * در عشق و جنون چقدر صادق هستيد ؟! عاشق هستيد ؟! آي ! ... عاشق هستيد ؟! در محضر خورشيد ـــ نه شمعي خاموش ـــ پروانه اگر شديد لايق هستيد !! *
درب کنسرو بازکن برقی
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top