بخش های مرتبط
پيام
ساعت دماسنج
+ به نام خدا *در زلف تو پيچ و تاب را فهميدم چون ماهي تشنه آب را فهميدم شبنم شبنم اشک ز چشمانم ريخت تا معني آفتاب را فهميدم *
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
« لنگرودي »
.
ساعت دماسنج