بخش های مرتبط
پيام
چراغ جادو
+ به نام خدا * من مست شراب ناب چشمان توأم اي ساقي! ... من خراب چشمان توأم هر شب كه به دست بوسيت مي آيم در حيرت از آفتاب چشمان توأم آقا جان ما ! ... فداي گلخنده اي كه بر لبانت مي شكفد *
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
چراغ جادو