شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ به نام خدا * من مست شراب ناب چشمان توأم اي ساقي! ... من خراب چشمان توأم هر شب كه به دست بوسيت مي آيم در حيرت از آفتاب چشمان توأم آقا جان ما ! ... فداي گلخنده اي كه بر لبانت مي شكفد *
درب کنسرو بازکن برقی
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top