قرمز سبز آبي خاکستري
هان! مبادا كسي كه نمي داند، از فرا گرفتن شرم بدارد ؛ چرا كه ارزش هرانسان، چيزي است كه مي داند . [امام علي عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت