بخش های مرتبط
پيام
mp3 player شوکر
+ هوالشّهيد * به گوش چاه مي ريزد تمام بغض خود را او ... كسي مثل « علي » اينگونه تنها مي شود باشد!؟ رسيدم خانه وقتي ... ( با خودش دارد مي انديشد ) ميان خانه يعني باز زهرا مي شود باشد!؟ *
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
mp3 player شوکر