شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ هوالشّهيد * به گوش چاه مي ريزد تمام بغض خود را او ... كسي مثل « علي » اينگونه تنها مي شود باشد!؟ رسيدم خانه وقتي ... ( با خودش دارد مي انديشد ) ميان خانه يعني باز زهرا مي شود باشد!؟ *
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top