قرمز سبز آبي خاکستري
هرگاه دو مسلمان يكديگر را ببينند و يكي از آنان به ديگري سلام كند و با او دست دهد، محبوب ترين آنان نزد خداوند، خوش روترين آنان نسبت به ديگري است . [رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت