قرمز سبز آبي خاکستري
سنگى كه به غصب در خانه است ، در گرو ويرانى كاشانه است . [ و اين گفتار از پيامبر ( ص ) روايت شده است و شگفت نيست كه دو سخن همديگر را ماند كه از يك چاه كشيده است و در دو دلو ريخته . ] [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت