شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ چه اسفندها آه چه اسفندها دود کرديم براي تو اي مرد ارديبهشتي که گفتند اين روزها مي رسي از همين راه(قيصر ) . . . جمعه است آقا و ماه دوازدهم و دوازده مي داني که داغ دلمان را تازه مي کند در همين چله ي بين شهادت مادر و تولد پدر بيا و ما را از بي پدري نجات بده
تسبیح دیجیتال
عشقستان اسماعيل
رتبه 78
17 برگزیده
199 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
عشقستان اسماعيل عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top