شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ خيلي وقت پيش که ما کوچک بوديم يک جايي در حرم امام رضا عليه السلام که الان شده رواق امام يک حوض بزرگ بود با يک عالمه ماهي قرمز و يکي از تفريحات سالم ما اين بود که بعد از مدرسه برويم حرم و ماهي قرمز ها را تماشا کنيم که کرور کرور زير سايه امام هشتم پيوسته غرق در درياي محبت بودند. نميدانم چرا ديروز که رفته بودم حرم دلم براي ماهي قرمز ها تنگ شد
آخي... من خيلي رواق امام رو دوست دارم
اون حوض گنده با اون همه ماهي قرمز خيلي قشنگ تر بود. يادش به خير. من دلم ماهي قرمز ها رو مي خواد....
خوش به حالتون...
بابتش هميشه خدا را شکر مي کنم
mp3 player شوکر
عشقستان اسماعيل
رتبه 75
16 برگزیده
193 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
عشقستان اسماعيل عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top