شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ خيلي وقت پيش که ما کوچک بوديم يک جايي در حرم امام رضا عليه السلام که الان شده رواق امام يک حوض بزرگ بود با يک عالمه ماهي قرمز و يکي از تفريحات سالم ما اين بود که بعد از مدرسه برويم حرم و ماهي قرمز ها را تماشا کنيم که کرور کرور زير سايه امام هشتم پيوسته غرق در درياي محبت بودند. نميدانم چرا ديروز که رفته بودم حرم دلم براي ماهي قرمز ها تنگ شد
آخي... من خيلي رواق امام رو دوست دارم
اون حوض گنده با اون همه ماهي قرمز خيلي قشنگ تر بود. يادش به خير. من دلم ماهي قرمز ها رو مي خواد....
خوش به حالتون...
بابتش هميشه خدا را شکر مي کنم
ساعت ویکتوریا
عشقستان اسماعيل
82 امتیاز
10 برگزیده
177 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
عشقستان اسماعيل عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top