شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال

*ري را

+ "راوي ميگفت اينجا سکوي پرواز است" وقتي که به ديدار شهداي گمنام ميشتافتيم در ميان راه به نفس نفس افتاديم تا جايي که ديگر زانوان هم ياري مان نکرد و همان جا بر زمين افتاديم و .. از چه بگويم که تنها صداي گريه بود همين خود يک روضهء تمام بود .. راوي ميگفت وقتي که بالا مي آمديد پا روي خون شهدا گذاشتيد، شهدا دعوتتان کردند ولي زمان برگشت ديگر پا روي خون شهدا نگذاريد .. نگذاريد راهيان نور غرب_ بازي دراز


*ري را
95.5.16 / به بهانه ي زمان اعزام به راهيان نور غرب
mp3 player شوکر
*ري را
61 امتیاز
32 برگزیده
1432 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
*ري را عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top