شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

شعرمن

+ [تلگرام] کرب و بلاي حسين در سوگ حسين بن علي ،هر باري از ديده سزاست،گرشود خون جاري اي کاش که درکرب و بلايش بوديم آن لحظه که مي خواست،ز مردم ياري #سيد_علي_کهنگي شهريور 1399 @sayedalikahangi
تسبیح دیجیتال
شعرمن
رتبه 46
52 برگزیده
25 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
شعرمن عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top