شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال

شعرمن

+ [تلگرام] مُلک عشق عشق،از او، لطف و احسان هم ازوست چيست اين قول و غزل،آن هم ازوست من چه دارم تا فداي او کنم بند بند جسم ازو،جان هم ازوست بي سر و سامان نباشد هيچ کس مُلکْ، مُلک عشق و سامان هم ازوست سطرْ سطر آفرينش گشته حک روز و شب،ظاهر وَ پنهان هم ازوست شاد از گل مي شوي وقت بهار شادتر شو،چون زمستان هم ازوست کشتي ايمان به ساحل مي رسد موج سرکش،رعد و طوفان هم ازوست رمز و رازي هست واسع در سکوت گر چه قيل و قال پايان هم ازوست #سيد_علي_کهنگي ارديبهشت 1399 @sayedalikahangi
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
شعرمن
رتبه 46
52 برگزیده
25 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
شعرمن عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top