شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر

شعرمن

+ [تلگرام] در بند حق دوري ز من وليک، به هجران شبيه نيست در بندي از تو ام که به زندان شبيه نيست در حيرتم ز کار بني آدم اي خدا شيطاني است اگر چه به شيطان شبيه نيست از آدمي که پا به سراي زمين نهاد نسلي که مانده است به انسان شبيه نيست اخلاص در عمل مگرش چاره اي کند اين جامه هاي کهنه به عرفان شبيه نيست درگير زندگي شده ايم آنچنان که عمر آخر رسيد اگر چه به پايان شبيه نيست بيچاره آنکه دل به ريا خوش نموده است اي واي ازان عمل که به قرآن شبيه نيست واسع نمي شود ز شما لحظه اي جدا با آنکه ظاهراً به حبيبان شبيه نيست #سيد_علي_کهنگي فروردين 1399 @sayedalikahangi
بسيار عالي
mp3 player شوکر
شعرمن
رتبه 50
47 برگزیده
24 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
شعرمن عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top